ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ (ΜΑΓΚ ΕΠΕ)
Οικονομικές Καταστάσεις
Επωνυμία:ΣΑΜΣΟΝΟΓΛΟΥ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ-ΒΑΧΑΝΕΛΙΔΗΣ ΕΠΕ (ΜΑΓΚ ΕΠΕ) Έγγραφα:

1 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012 - 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012

Α.Φ.Μ.:997759603
Γ.Ε.ΜΗ.:043319306000
Περιφέρεια:Κεντρικής Μακεδονίας
Νομός:Θεσσαλονίκης
Δήμος:Θεσσαλονίκης
Διεύθυνση:ΒΑΛΑΩΡΙΤΟΥ 19
Τηλέφωνο:2310989104